trader gold emas

5.2
Financial

Emas Enigma Trader Forex

e mas, besi idaman ramai sejak berzaman, mempunyai kedudukan yang unik bagi seorang trader forex. Tidak seperti mata wang tradisional,  bukan liabiliti kerajaan, tetapi sebuah  aset dengan nilai yang tinggi